Raktárkirály, kiadó raktárak

Raktári rend

  • Kérjük, hogy fordítson fokozott figyelmet az intelligens kártya belépéskor, illetve távozáskor történő lehúzására.
  • Más raktárhoz nyúlni szigorúan tilos! Más raktárhoz való hozzáférés kísérlete is büntetőeljárást vonhat maga után!
  • Kérjük, hogy a szelektív hulladék lerakásának helyéről kérdezze ügyfélszolgálatunkat!
  • A be- és kipakolás során igénybe vett kézi és egyéb eszközöket, kérjük a helyükre visszavinni!

Helyiségek Zárása

  • A legtöbb ajtón két lakat elhelyezésére kialakított hely van, amelyből a bérlő csak az egyiket használhatja. Nem fizetés, illetve a raktár nem rendeltetésszerű használata esetén – az ügy rendezéséig - a bérbeadó jogosult egy megkülönböztetett színű lakattal a helyiséget lezárni. Ha ez bekövetkezik, akkor a bérelt rész ajtaján, vagy a megkülönböztetett lakaton egy tájékoztató tábla fogja informálni erről a bérlőt. Ez esetben kérjük, keresse fel a földszinten található ügyfélszolgálatot a helyzet tisztázása érdekében.
  • A kulccsal is zárható helyiségek esetén szintén csak a lakat használatára jogosult a bérlő, a kulcs kizárólag a helyiség, bérbeadó általi lezárására szolgál, ha a fent említett esetek valamelyike bekövetkezik.

Vészhelyzet esetén

  • Tűz vagy bármilyen más vészhelyzet esetén kérjük, hogy a lehető legrövidebb idő alatt hagyja el a raktárépületet! Ilyenkor a lift használata tilos!

A dohányzás az épület és a létesítmény egész területén egyaránt szigorúan tilos!